Wielu rolników w codziennej swojej działalności dokłada wszelkich starań, aby ratować Morze Bałtyckie. Laureaci konkursu WWF na Rolnika Roku, organizowanego w ramach Programu WWF na rzecz Ochrony Ekoregionu Morza Bałtyckiego, z własnej inicjatywy podejmują się działań dla ograniczenia spływu biogenów do Bałtyku. Podkreślając znaczenie tych działań, konkurs pokazuje najlepsze praktyki rolnicze stosowane w tym zakresie w regionie. Wszystkie gospodarstwa są inspirującym przykładem dla innych, pracujących w sektorach rolnictwa i ochrony środowiska. Już dwukrotnie w historii konkursu międzynarodowy etap wygrali rolnicy z Polski. W 2011 r. zwyciężył p. Marian Rak, w 2018 r. p. Krzysztof Kowalski. W broszurach zamieszczonych poniżej znajdują się informacje o laureatach poprzednich edycji konkursu.

Broszura z 2019 r.

wersja polska
wersja angielska

Broszura z 2018 r.

wersja polska
wersja angielska

Broszura z 2015 r.

wersja polska
wersja angielska

Broszura z 2014 r.

Broszura z 2011 r.

wersja polska
Fundacja WWF Polska
ul. Usypiskowa 11
02-386 Warszawa
tel. (22) 849 84 69 / 848 73 64
kontakt@wwf.pl
NIP: 521-32-41-055
REGON: 015481019
KRS: 0000160673